Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Zaļās skolas nometne Latgalē

Lelde Stumbre;
autores foto

Šogad viss bija citādi, ne tā, kā parasti, – vasara beidzās pārāk ātri, rudens lietavas sākās negaidīti, tomēr atvasaras skaistums un siltums mūs sasniedza, un Zaļās skolas nometne, kuru jau vairs necerējām sagaidīt, piepeši tika veikli un veiksmīgi noorganizēta, un visi devāmies uz zilo ezeru zemi – Latgali!

Katrai lietai ir savs, cilvēku uzspiests, zīmogs, esat ievērojuši? Piemēram, Latgale. Kas ir pirmais, ko iedomājamies, dzirdot šo vārdu? Atpalikusi, nodzerta zeme ar daudziem ezeriem. Nu labi, ir vēl Latgales keramika, mūziķu grupa «Borowa MC», ir dažas skaistas dziesmas, kas pēdējā laikā kļuvušas populāras, dažas aizkustinošas filmas... Bet citādi – Latgale ir tāda kā neapgūta, nezināma Latvijas mala, kur, var teikt, civilizācija savu smalko kājiņu vēl nav spērusi.

Izrādās, nav tiesa. Un tas notiek vienmēr, kad, pārvarot pasīva ieraduma šķērsli, ne tikai ieskaties, bet sper pats savu kāju uz it kā neapgūtas teritorijas.

Sāksim ar to, ka Latgale ir ļoti skaists apvidus. Patiesībā, braukājot pa Rāznas ezera apkārtni, drusku pat nokaunējos par līdzšinējo pašpārliecību, allaž jūsmojot vien par Vidzemes pakalniem, Zemgales līdzenumiem vai Kurzemes jūrmalu. Latgales pakalni, līkloču ceļi un ezeru spoguļi ir ne mazāk pievilcīgi un skaistajās atvasaras dienās ne reizi vien lika elpai vai aizrauties.

Zaļās skolas nometne izpildīja savu virsuzdevumu ar uzviju: nometnes dalībnieki varēja gan papilnam izbaudīt brīnišķīgo dabu, gan iegūt informāciju un pat gluži taustāmus labumus – pie podnieka Vasilevska bijām cepļa atvēršanas brīdī un, protams, neaizgājām tukšām rokām!

Viens no iepriecinošākajiem stāstiem, manuprāt, ir stāsts par Rāznas nacionālo parku, kas pēc septiņu gadu cīniņiem šā gada janvārī tika pasludināts par esošu un tagad ir ne vien jaunākais, bet arī otrs lielākais (pēc Gaujas nacionālā parka) no četriem Latvijas nacionālajiem parkiem! Parka teritorija aptver septiņus pagastus – Andrupenes, Andzeļu, Čornajas, Ezernieku, Kaunatas, Lūznavas un Mākoņkalna –, un visi pagasti vienoti cīnījās par šā parka izveidošanu. Tas aizņem 59615 ha lielu teritoriju un atrodas Rāznas ezera apkārtnē, Latgales augstienes centrālajā daļā.

Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un tā apkārtnes astoņu augu un dzīvnieku sugu un piecu ES nozīmes biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, lai veicinātu saimniecisko attīstību, nenoplicinot apkārtējo dabu, lai veicinātu dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. •