Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Aizsargājamais augs piramidālais cekuliņš Ajuga pyramidalis zinātnieku aprūpē.

LR vides ministrs Raimonds Vējonis un LVAFA direktore Sandra Bērziņa simboliski atklāj jauno informatīvo norāžu loku, noņemot zaļo agrotīklu no informatīvā stenda botāniskā dārza Vecajā parkā NBD 50 gadu jubilejas svinību laikā 2007. gada jūlijā.

Jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum).

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Nacionālais botāniskais dārzs atdzimst

Lai uzlabotu Salaspils Nacionālā botāniskā dārza augu kolekciju uzturēšanas apstākļus, pilnveidotu augu kolekciju un botāniskā dārza darbinieku sagatavotību apmeklētāju izglītošanas jomā, pērn realizēti deviņi Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīti projekti. Par LVAF līdzekļiem veikti arī vairāku īpaši retu augu pētījumi un pavairošanas mēģinājumi audu kultūrās.

Tagad NBD orientēšanos apmeklētājiem pieejamajā daļā no botāniskā dārza 129 ha kopplatības atvieglo jaunās informācijas sistēmas I kārta. Tā kā daļa apmeklētāju neizmanto gida pakalpojumus, projekta «NBD informatīvās sistēmas izveide» ietvaros realizētie pasākumi dod iespēju pilnvērtīgi iepazīties ar augu kolekcijām un ekspozīcijām. Šogad daļa botāniskā dārza ekspozīciju tiks aprīkota ar jaunām etiķetēm, plānota arī jaunu informācijas stendu izvietošana.

NBD Audu kultūru nodaļā pētītas 90 reto un apdraudēto augu sugas. Pašlaik audu kultūrās aug aptuveni 60 apdraudētās sugas, kas ir 20% no Latvijas apdraudēto sugu kopskaita. Iekārtoti izmēģinājumi sugu bankas izveidei lēnas augšanas apstākļos ar 20 sugu augiem; pēc vairāku gadu pētījumiem panākta četru aizsargājamo orhideju sugu asimbiotiska dīgšana un augšana. Orhideju pavairošana ir īpaši sarežģīta, jo to pilnvērtīga attīstība ir iespējama tikai augot kopā ar simbiotiskajiem organismiem (šie augi nevar iztikt bez sēnēm, kas saaugušas kopā ar orhideju saknēm, apgādā augus ar barības vielām). Tādēļ orhideju ieaudzēšana sterilā vidē uzskatāma par vienu no lielākajiem Nacionālā botāniskā dārza zinātnieku panākumiem šajā jomā.

Īpašs pētījums 2007. gadā tika veikts ar vienu no visretākajām augu sugām Latvijā – jūrmalas zilpodzi. Projekta mērķis ir noteikt 1. grupas aizsargājamā auga jūrmalas zilpodzes Latvijas populācijas indivīdu fizioloģisko stāvokli un analizēt tās ģenētisko sastāvu, salīdzinot ar Lietuvas, Polijas un Lielbritānijas jūrmalas zilpodzes populāciju paraugiem. Šā pētījuma veikšana bija iespējama, pateicoties aparatūrai, ko NBD iegādājās par ERAF līdzekļiem.

Paralēli augu valsts bioloģiskās daudzveidības izpētei un saglabāšanai šogad ievērojami pieaudzis arī to pasākumu skaits, kas domāti sabiedrības izglītošanai un atpūtai. 2007. gadā paveikti vairāki darbi botāniskā dārza kā ģimenei draudzīga objekta pilnveidošanas jomā. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un jaunu soliņu izvietošana ir nozīmīgākais veikums šajā jomā. Turpinās arī ceļu labiekārtošana, bet ziedu kiosks pie ieejas botāniskajā dārzā 2008. gada tūrisma sezonā darbosies arī kā tūrisma informācijas centrs.

 

Zane Nemme
Valsts aģentūras «Nacionālais botāniskais dārzs» Informācijas dienesta vadītāja

 

Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstītie projekti Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī 2007. gadā:

1. Latvijas izzūdošo sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte.

2. Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum) Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa un ģenētiskās daudzveidības izpēte.

3. Informatīvās sistēmas izveide.

4. Ieejas kompleksa kosmētiskais remonts Informācijas centra izveidei un darbības uzsākšanai.

5. Jaunā sanitārā mezgla celtniecība.

6. Ceļu tīkla daļējs remonts.

7. Rekreācijas zonas izveide.

8. Kolekciju un ekspozīcijas uzturēšanas tehniskais nodrošinājums.

9. Informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai nepieciešamā biroja tehnika.