Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!

 

Atsauksmes, kas saņemtas par rakstu
Eiropas prasība – savstarpējā atbilstība lauksaimniecībā

Pievienot jaunu atsauksmi


Nosūtījis: knabis
piektdiena, 2008. gada 1. februāris 6:56:17

"M. Cimermanis: «Tu vari saņemt atbalstu, bet tikai strādājot pēc noteiktiem kvalitātes standartiem. Tu nedrīksti piesārņot dabu, tev jāievēro dzīvnieku labturības prasības, tev arī jārūpējas par savvaļas dzīvniekiem, savvaļas augiem..."

ai, sviesc kautkāc! ES,LAD un rūpes par savvaļas dzīvniekiem? man cauri laukiem iet aizaudzis grāvis, kurā nekad nav ūdens un arī noteces tam nav, tā ka par meliorācijas būvi to nenosauksi, grāvis un ~ 4 m ap to apaudzis ar kokiem un kārklu puduriem, tur dzīvo stirnas, lapsas un lērums putnu uc sīkdzīvnieku, karstā laikā mani zirgi un aitas tur patveras no tveices un kukaiņiem, vējainā laikā apaugums rada kaut mazu barjeru putekļiem no grants ceļa. LAD prasība - izcirst, jo tas, lūk, neatbilst labas lauksaimnieciskās zemes stāvoklim