Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Kalna skvērs no Centrālā laukuma puses.

Krauta plēsto granītakmeņu atbalstsiena gar Raiņa ielu.

 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Rūjienas kalna skvērs

Ieva Zemīte;
autores foto


Arvien biežāk Rūjienas iedzīvotāji savu pilsētu sauc par zaļo – par zaļo mākslas pilsētu. Arī Kalna skvērs, kas pilsētas centra daļā izveidots 2010. gada vasarā, ir šo zaļo pārvērtību apliecinātājs.


Nosaukums «Kalna skvērs» ir jauns, taču šis vietvārds pamazām iedzīvojas pilsētnieku leksikā. Pirms Otrā pasaules kara šajā vietā bija dzīvojamo namu teritorija ar skaistu koka apbūvi, kas kara gados tika pilnībā nopostīta. 1950. gados kalna vietā tika uzstādīts piemineklis V. I. Ļeņinam, uz kuru veda betona kāpnes. Kalnu blīvi ieskāva klinteņu un tūju stādījumi. 1990. gados, kad Ļeņina piemineklis tika novākts, slēgtās telpas plānojums zaudēja jēgu. 2006. gadā Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros tika izstrādāts jauns kalna vizuālais un funkcionālais risinājums, kas paredzēja savienot Centrālo laukumu – galveno pilsētas pasākumu vietu – ar Kalna skvēra reljefa piedāvāto mākslīgo terasējumu, kas darbotos kā zaļais amfiteātris galveno norišu «skatuvei» – Centrālajam laukumam.

Skvēra un vienlaikus arī blakus esošā Centrālā laukuma rekonstrukcija tika uzsākta 2009. gada novembrī, pašvaldībai piesaistot Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta programmas «Pārrobežu sadarbība» finansējumu projekta «Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība Latvijas–Igaunijas pierobežā» ietvaros. Rekonstrukcijas darbu pasūtītājs ir Rūjienas novada pašvaldība, rekonstrukcijas darbus veica SIA «Rūjakmens» pēc SIA «Grundule arhitekti» izstrādātā tehniskā projekta.

Šobrīd pakāpienu un laukakmens ritms mijas ar Kalna skvēra mākslīgi veidoto terašu plūstošajām līnijām, kuras papildinātas ar masīvu (šķērsgriezums 40 x 40 cm) ozolkoka brusu pakāpieniem. Stādītie baltie vītoli, ābeles, segliņi un flokši pēc gadiem bagātīgi kuplinās Rūjienas mazpilsētai raksturīgo gaisotni.

Kad esat Rūjienā, noteikti atnāciet papriecāties par jauno ainavu! •

Publikācija tapusi Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta programmas «Pārrobežu sadarbība» projekta «Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība Latvijas–Igaunijas pierobežā» ietvaros.

 

Publikāciju sagatavoja projekta vadītāja
I. Zemīte