Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!

 

Atsauksmes, kas saņemtas par rakstu
Gaujas izteku meklējot

Pievienot jaunu atsauksmi


Nosūtījis: Anitra (anitra@vak.lv)
pirmdiena, 2010. gada 13. decembrī 10:33:51

Šī vēstule bija rakstīta ar roku!

Kur īsti sākas Gauja?

No raksta iepriekšējās «Vides Vēstīs» (05/2010) man tā arī īsti netapa skaidrs, kur tad sākas Gauja. Pirms dažiem gadiem arī es kopā ar uzticamo pārvietošanās līdzekli velosipēdu devos savas dzimtās upes sākuma meklējumos. No Valkas ar vilcienu aizbraucu uz Cēsīm, tad bez bēdu aizminos pa maršrutu Priekuļi–Bērzkrogs–Taurene, priecājoties par skaistajiem un tālajiem skatiem. Pievakarē sasniedzu Bānūžu, Ilzes, Stupēnu ezeru grupu un, mežā uzcēlis telti, sagaidīju rītu. Tad nokļuvu līdz vietai, ko sauc Mali, ieraudzīju Elkas kalna vareno torni un aizlaistu baznīciņu ceļa malā, celtu no šķeltiem laukakmeņiem. Raudzījos «Vade Mecum» izdotajā autoceļu atlantā un prātoju, kur meklēt Gaujas sākumu. Karte rosināja doties no Maliem pa kreisi – Kaives virzienā. Jutu, ka tepat jau tai jābūt: ceļš veda no kalna lejup, un upes jau arī tek uz leju. Nokļuvu pie Mulēniem, kur pamesta ferma un kokzāģētava. Kartē «nopeilēju» ezeriņu un ripināju pa lauku ceļu tik uz leju. Nokļuvis pie ezeriņa, satiku vien uzrakstu «Privātīpašums» un saimnieka telefona numuru. Zvanu viņam un prasu, kur sākas Gauja. Viņš brīnās, kur esmu ņēmis viņa numuru, un atbild, ka nezinot. Es saku, ka kartē skatos, – šis nu attop, ka otrpus ceļam esot kaut kāds grāvis, lai meklējot tur. Noslēpju riteni krūmos, un 50 m attālumā no ceļa iepretī ezeriņam Elkas kalna puses nogāzē tik tiešām sākas rakts grāvis, zeme akmeņaina, mālaina. Pa ciņainajām ganībām dodos uz priekšu; urdziņa kļūst aizvien platāka. Klusām pie sevis saucu «Urā!» – mērķis sasniegts, Gaujas sākums atrasts!

Taču prāts nav mierīgs. Vai tiešām atbilde ir tik vienkārša? Minos augšup Elkas kalnā un sastopu kādu vietējo vīru, kam pastāstu, ka meklēju Gaujas sākumu. Viņš atbild, ka te jau vairākas ekspedīcijas bijušas un nolēmušas, ka Gauja sākas tur – Elkas kalnā. Minos turp un atrodu atpūtas vietu ar uzrakstu, ka te nu gan sākas Gauja. Jūsmojot par skaisto ainavu, kas paveras no 261 m augstuma, sāku brist pa varenu zāli, kur paklūpu pār pamestas tehnikas lūžņiem. Jū! Parādās kaut kādas avoksnāja pazīmes, mitrājs ar ievu biežņu un bebru mājām, bet nevienu izteku no Elkas kalna neatrodu... Lietavu laikā taču no katra kalna tek tērcītes, bet vai tādas uzreiz par Gaujas izteku var godāt?

No tā brīža man Gauja sākas 3 km no Elkas kalna DA virzienā iepretī Bumbju ezeriņam, kādus 100 m Z virzienā pāri ceļam. Nav jau melots, ka Gauja iztek no Zobola ezera. Bet – viņa tajā vispirms arī ietek! Tāpat kā Mūsa + Mēmele = Lielupe, tāpat (ja pieņemam, ka grāvis no Žuldiņām Igaunijas pierobežā + grāvis no Dores purva ir sākums Sedai) jāizlemj, vai Gaujiņa ir Gaujas pieteka vai tās sākums? Ak, šī varenā, līkumotā, viltīgā – manā dzimtā upe Gauja! Kaut sākumā rakņāta, bet vai mazums upju pa šo laiku tramdīts?

Edmunds Mertens, Valka