Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides un dabas aizsardzības studiju iespējas akreditētās programmās

 

1. līmeņa profesionālā studiju programma

Vides tehnologs – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.

Bakalaura studiju programma

Dabas zinātņu bakalaurs vides zinātnē; dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā – Latvijas Universitāte.

Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē; dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā – Daugavpils Universitāte.

Vides zinātņu bakalaurs vides saimniecībā un inženierzinātnē – Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Vides zinātņu bakalaurs – Rīgas Tehniskā universitāte.

Profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālais bakalaurs vides aizsardzībā; vides inženieris – Rēzeknes Augstskola.

Profesionālais bakalaurs vides pārvaldē; vides pārvaldības speciālists – Liepājas Universitāte.

Maģistra studiju programma

Inženierzinātņu maģistrs vides inženierzinātnē – Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Vides zinātņu maģistrs un dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē; dabaszinātņu maģistrs bioloģijā – Latvijas Universitāte.

Vides zinātņu maģistrs – Rīgas Tehniskā universitāte.

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā – Daugavpils Universitāte.

Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālais maģistrs vides pārvaldē un ūdens un atkritumsaimniecības vecākais speciālists – Latvijas Universitāte.

Profesionālais maģistrs vides aizsardzībā un vides inženieris – Rēzeknes Augstskola.

Profesionālais maģistrs vides plānošanā un vides pārvaldības speciālists vai dabas aizsardzības speciālists – Daugavpils Universitāte.

Doktora studiju programma

Vides zinātņu doktors – Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Vides inženierzinātņu doktors – Rīgas Tehniskā universitāte.

Inženierzinātņu doktors vides inženierzinātnē – Rēzeknes Augstskola.

Bioloģijas doktors – Daugavpils Universitāte.

Bioloģijas doktors – Latvijas Universitāte. •

 

Sagatavoja Ilze Liepa.