Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

Ogres pamatskola savākusi 718,38 kg izlietoto bateriju.

Skolas par katru savāktās makulatūras tonnu saņēma 5 kg papīrfabrikā «Līgatne» ražotu otrreizēji pārstrādātu zīmēšanas papīru.

Īpašais svētku viesis Jānis Stībelis.

Dalībniekus uzrunāt un sveikt bija ieradies arī LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis.
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Bērni apjož Latviju ar zaļu jostu

Kristīne Avotiņa;
«Zaļā josta» foto


Šā gada maijā ar uzvarētāju apbalvošanu un lieliem svētkiem Mežaparkā Meža dienu 2011 ietvaros noslēdzās «Zaļā josta» organizētie konkursi skolu un pirmsskolas izglītības iestādēm: makulatūras vākšanas konkurss «Tu vari izglābt...» un izlietoto bateriju vākšanas konkurss «Būsim atbildīgi!».


«Zaļā josta» jau devīto gadu ar šādiem vides izglītības aicinājumiem visas Latvijas mērogā rīko dažādus konkursus, seminārus, talkas, izdod grāmatas, spēles un informatīvos materiālus, kā arī veic citas aktivitātes sabiedrības vides apziņas celšanai. 2010./2011. mācību gadā «Zaļā josta» izsludināja divus konkursus skolu un pirmsskolas mācību iestādēm, kas guva vēl nepieredzēti lielu atsaucību. Skaitļi patiešām ir iespaidīgi. Konkursos kopumā piedalījās 487 izglītības iestādes no visas Latvijas. Makulatūras vākšanas konkursā «Tu vari izglābt...» piedalījās 279 izglītības iestādes, kopā savācot 909 tonnas makulatūras. Savukārt bateriju vākšanas konkursā «Būsim atbildīgi!» piedalījās 208 izglītības iestādes, kopā savācot vairāk nekā 12 tonnas izlietoto bateriju.

Abu konkursu galvenā doma bija mudināt bērnus un jauniešus apzināties savu paradumu ietekmi uz apkārtējo vidi, uzņemties par to atbildību un, šķirojot atkritumus, dot tiem otro dzīvi, taupīt dabas resursus un mācīt arī citus to darīt. Piemēram, nešķiroti izmetot makulatūru kopējos atkritumos, der atcerēties, ka 40% no visiem sadzīves atkritumiem ir papīrs (avīzes, grāmatas, biroja papīrs, iesaiņojuma papīrs, kartona kastes u.c.), kas būtu lieliska izejviela jauna papīra ražošanai. Ja šo izlietoto papīru nodotu papīrfabrikai «Līgatne», gandrīz par pusi samazinātos atkritumu apjoms un tiktu saudzēti koki, jo vidēji viena tonna makulatūras no ciršanas paglābj 14-18 kokus. Tātad konkursa «Tu vari izglābt...» ietvaros bērni ir nosargājuši lielu un skaistu mežu – vismaz 15 tūkstošus koku! Turklāt otrreizējai papīra pārstrādei nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, nekā ražojot to no koksnes. Pārstrādājot papīru, tiek samazināta klimatu pārmaiņas veicinošo gāzu (CO2 – apmēram par 900 g/kg, NO2, SO2) emisija gaisā un mazinās ūdens piesārņošana ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām. Īpaši aizkustinoši bija dzirdēt skolotāju stāstus, kā viņi ar audzēkņiem vākuši makulatūru un tad kopā devušies uz tuvāko mežu skaitīt kokus, lai redzētu, cik daudz jau nosargāts.

Savukārt par izlietotajām baterijām stāsts ir vēl nopietnāks, jo, ja tās netiek savāktas atsevišķi un nodotas drošai uzglabāšanai vai pārstrādei, to saturā esošās kaitīgās vielas nonāk vidē – arī no sadzīves atkritumu izgāztuvēm. Dati liecina, ka Latvijā ik gadu ieved aptuveni 500 t bateriju, no kurām pareizi tiek savākts vien aptuveni 100 t. Rodas jautājums, kur paliek pārējās 400 t bateriju, un nevaram būt droši, ka lielākā daļa šo bīstamo atkritumu nenonāk dabā... Taču tas nav pieļaujami, jo smagie metāli, ko satur baterijas, piesārņo augsni, kaitīgās vielas nonāk arī ūdenī un uzkrājas augos un dzīvnieku organismā. Tālāk pa barības ķēdi šīs vielas nonāk pārtikas produktos, no tiem – cilvēku organismā, kur tās uzkrājas, radot būtisku draudu veselībai. Lai risinātu šo sāpīgo problēmu un izglītotu sabiedrību, «Zaļā josta», AS «BAO» un SIA «Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana», izsludinot izlietoto bateriju vākšanas konkursu, centās ar bērnu starpniecību šo ziņu ienest arī viņu ģimenēs, cerot, ka tas liktu cilvēkiem vairāk aizdomāties un, iespējams, samazinātu bateriju apjomu, kas netiek savākts un nodots pārstrādei.

Konkursu negaidīti labie rezultāti un lielā atsaucība sniedza milzu gandarījumu, jo parādīja, ka Latvijas bērni un viņu ģimenes ir gatavas aktīvi rūpēties par dabas un vides saglabāšanu. Sevišķs prieks ir par pašiem mazākajiem – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri šogad konkursā piedalījās aktīvāk nekā citus gadus. Gribētos, lai aktivizētos arī tie, kas atbildīgi par atkritumu šķirošanas sistēmas attīstību reģionos, dodot iespēju visiem sabiedrības locekļiem ikvienā Latvijas novadā šķirot un nodot otrreizējās izejvielās pašu radītos atkritumus.

Lai pateiktu sirsnīgu paldies un sniegtu balvas ne tikai aktīvākajiem uzvarētājiem, «Zaļā josta» sarīkoja Lielos svētkus Mežaparkā, Meža dienu 2011 ietvaros pateicoties SIA «Rīgas meži» atsaucībai. Saules un prieka par labi padarītu darbu lutināti, ieradās vairāk nekā 2200 bērnu, vecāku un skolotāju no visas Latvijas. Dalībniekus uzrunāt un sveikt bija ieradušies daudzi viesi, to skaitā «Zaļā josta» palīgs visos darbos Ezītis Jostiņš, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, kā arī mūziķi: Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, grupa «Triānas parks» un citi.

Tie bija patiešām grandiozi svētki! Vairāki tūkstoši bērnu, viņu vecāki, skolotāji un pārējie piedalīties gribētāji visas dienas garumā darbojās radošajās vides mākslas darbnīcās, gatavoja putnu būrus, apguva zināšanas par meža augiem, zvēriem un putniem, greba koka skulptūras, apguva meža sporta gudrības, piedalījās ekskursijās, atrakcijās un spēlēs, aplūkoja izstādes, viesojās Rīgas zooloģiskajā dārzā un piedalījās vēl daudz citās interesantās aktivitātēs. Šajā dienā ieguvējs, apbalvots ar līdzdalību, bija ikviens!

Neiztrūkstoša bija arī konkursu uzvarētāju apbalvošana. Aktīvākās skolas, skolotāji un audzēkņi saņēma īpašas un vērtīgas balvas no konkursu rīkotājiem un atbalstītājiem: «Zaļā josta», AS «Latvijas valsts meži», SIA «Papīrfabrika «Līgatne»», AS «BAO», SIA «Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana», Dabas vides estētikas studijas «Dabas Vēstniecība». Īpašas veicināšanas balvas no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa saņēma arī paši mazākie – aktīvākās pirmsskolas un sākumskolas mācību iestādes.

Šī bija skaista diena. Lūkojos uz bērniem ar patiesu prieku un cerību par cilvēkam un dabai draudzīgāku rītdienu. Ļoti, ļoti gribētos, ka viņi spētu iekustināt aktīvai un atbildīgai rīcībai pieaugušos. Sekosim ar labiem darbiem un gaišām domām savu bērnu paraugam un dedzīgajam priekam izdarīt ko vērtīgu mūsu mīļās zemītes labā! Strādāsim kopā tīrākai, skaistākai un zaļākai Latvijai – apvīsim Latviju ar zaļu jostu!

Makulatūras vākšanas konkursa «Tu vari izglābt...» vietu sadalījums pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu skolēnu:

1. vieta – Grobiņas pagasta sākumskola (289,3 kg makulatūras uz vienu skolēnu; kopā 10,7 tonnas);

2. vieta – Jaunmuižas pamatskola (166,6 kg makulatūras uz vienu skolēnu; kopā 5 tonnas);

3. vieta – Dzērves pamatskola (116,4 kg makulatūras uz vienu skolēnu; kopā 13,5 tonnas).

Vietu sadalījums pēc kopējā savāktās makulatūras apjoma skolā:

1. vieta – Pumpuru vidusskola (23,567 tonnas);

2. vieta – Rīgas Centra humanitārā vidusskola (20,785 tonnas);

3. vieta – Zilupes vidusskola (18,919 tonnas).

Bateriju vākšanas konkursa «Būsim atbildīgi!» pirmo trīs vietu sadalījums pēc savāktā izlietoto bateriju daudzuma uz vienu audzēkni:

1. vieta – Dikļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde «Cielaviņa» (8,321 kg uz vienu audzēkni; kopā 507,6 kg);

2. vieta – Brocēnu novada Gaiķu pamatskola (5,462 kg uz vienu audzēkni; kopā 355 kg);

3. vieta – Ramatas sākumskola (3,476 kg uz vienu audzēkni; kopā 100,8 kg).

Pirmo trīs vietu sadalījums pēc kopējā savāktā izlietoto bateriju daudzuma skolā:

1. vieta – Ogres pamatskola (718,38 kg);

2. vieta – Pumpuru vidusskola (498, 6 kg);

3. vieta – Liepājas Centra pamatskola (435 kg). •