Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 15 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Kur griezēm griezt

Ilze Priedniece, Edmunds Račinskis


Sēlijā atrodas viena no labāk saglabātajām un dabiskākajām upju palienēm Latvijā – Dvietes paliene. Izcilo dabas vērtību dēļ kopš 2004. gada tai ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss gan valsts, gan Eiropas Savienības mērogā. Tomēr arī šeit, tāpat kā citur Latvijā, pļavu nākotne ir apdraudēta to pamešanas dēļ.

Lai uzlabotu griezes un citu pļavu putnu dzīves apstākļus Dvietes palienē, 2010. gada rudenī Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību, ARK fondu no Nīderlandes, Vides risinājumu institūtu un «Elm Media» uzsāka četrus gadus ilgu projektu «Griezes biotopu atjaunošana «Natura 2000» teritorijā Dvietes paliene». Projektu finansē Eiropas Komisijas LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

LIFE+ projekts skar nelielu palienes posmu iepretim Putnu salai (starp Bebrenes–Dvietes ceļu un Skuķu ezeru), kurš pēdējos 30-40 gados visvairāk aizaudzis ar krūmiem un kokiem pļavu pamešanas un nosusināšanas dēļ. Šeit notiek pļavu putnu ligzdošanai piemērotu platību atjaunošana, izcērtot pļavās ieaugušos krūmus un kokus, ganību ierīkošana šo platību uzturēšanai, kā arī iztaisnotās Dvietes upes atgriešana tās vēsturiskajā gultnē.Projektu LIFE09 NAT/LV/000237 «Griezes biotopu atjaunošana «Natura 2000» teritorijā Dvietes paliene»
finansē EK LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Vairāk par projektu: http://www.dvietespaliene.lv •