Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (KP) un fonda padomes (FP) marta sēžu pārskats par iesniegto projektu finansēšanu

Investīciju izdevumos iezīmētie projekti, programmas «800+» ietvaros: Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas pilsētā. –
Bauskas pilsētas dome
(kop. finans. – Ls 1 401 561, no VAF – Ls 149 000)
Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles pilsētā. –
Dobeles pilsētas dome
(kop. finans. – Ls 2 011 000, no VAF – Ls 299 000)
Investīcija ūdenssaimniecībai Kuldīgā 2000.gadā. – Kuldīgas pils.
Ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvalde.
(kop. finans. – Ls 1 537 000, no VAF – Ls 163 000)
Investīcijas Saldus ūdenssaimniecībai 2000.gadam. – Saldus pilsētas dome
(kop. finans. – Ls 1 160 963, no VAF – Ls 54 000)
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, centra kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, ūdens skaitītāju uzstādīšana, dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana. –
Tukuma pilsētas dome
(kop. finans. – 787 000, no VAF – Ls 255 000)
KP un FP lēmums – atbalstīt

 

Jūras vides inspekcijas lidojumu veikšana. –
Jūras vides pārvalde
(no VAF – Ls 52 000)
KP un FP lēmums – atbalstīt.
KP iesaka šādas izmaksas turpmāk iekļaut valsts budžeta monitoringa programmā.

 

Starpvaldību konference par bioloģisko daudzveidību Eiropā. –
VARAM VAD
(kop. finans. – Ls 109 136, no VAF – Ls 10 000)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Bīstamo aļģu starptautiskā konference. –
LU Hidroekoloģijas institūts
(kop. finans. – Ls 1 834, no VAF – Ls 1 300)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Alatas bioloģija, ekoloģija un mākslīgā ataudzēšana.
Latvijas Forelistu biedrība
(kop. finans. – Ls 3 000, no VAF – Ls 1 500)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Rakstu krājums «Latvijas veģetācija». – Silava, Latvijas Mežzinātnes institūts
(kop. finans. – Ls 650, no VAF – Ls 350)
KP lēmums – atbalstīt.
FP lēmums – noraidīt.

 

Sugu un biotopu inventarizācija, aizsardzības plānu izstrādāšana un dabas aizsardzības struktūru attīstība Latvijā saistībā ar ES putnu un biotopu direktīvu transpozīciju. – «Darudec», firma
(kop. finans. – Ls 590 785, no VAF – Ls 1 500)
KP lēmums – atlikt.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Zaļās domāšanas mēnesis. –
SO «Klubs 36»
(kop. finans. – Ls 2 272, no VAF – Ls 1 640)
KP un FP lēmums – daļēji atbalstīt (ar Ls 600)

 

Sanāksmes «Dabas daudzveidība Ziemeļvalstīs 2000» organizēšana Rīgā. – Latvijas Dabas fonds
(kop. finans. – Ls 3 300, no VAF – Ls 300)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Žurnāls «Vides Vēstis», 2000.gads. –
VAK
(kop. finans. – Ls 73 954, no VAF – Ls 34 000)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Dokumentālā filma «Labdien, jūsmājās!» (angļu val. subtitriem) –
«Trīs», filmu studija
(no VAF – Ls 3 100)
KP un FP lēmums – noraidīt.
Projekts jau vairākkārt saņēmis fonda dotācijas.

 

Vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana. –
VAK žurnāls «Vides Vēstis»
(no VAF – Ls 6 361,68)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Regulāra televīzijas raidījuma cikla par vides aizsardzības tematiku izveides turpināšana Latvijas TV. –
«Vides projekti» «Vides fakti»
(kop. finans. – Ls 117 057, no VAF – Ls 74 364)
«Cope un jakts»
(kop.fin. – Ls 59 211, no VAF – Ls 21 900)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Vides jautājumiem veltīts raidījums Latvijas iedzīvotājiem Latvijas Radio. – Latvijas Radio
(kop. finans.. – Ls 16 798, no VAF – Ls 10 170)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Pārskatu sagatavoja
VAF KP sekretāre Sandra Urtāne