Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.9 (34) 2000
Vides Vēstis Nr.9 (34) 2000

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (0)  
VĀRDS
No atmodas uz atmodu3 
Roalds Dobrovenskis:
Tas grūtais, skaistais Raiņa mīlestības ceļš
44 
VIDRŪPE
Mūžam būsim Baltijas jūras valsts
Intervija ar Andri Andrušaiti
(20)
6 
Jūras vides pārvalde cīņā ar naftu
Intervija ar Gunti Drunku un Feliksu Klagišu
(3)
12 
Veļas pulveris birst jūrā (0)16 
CCB – Koalīcija par tīru Baltiju30 
HELCOM – Helsinku Komisija31 
Pazemes ūdeņu apsaimniekošana Latvijā33 
Gēnu inženierija – mutantu risks (17)36 
Tilts dzīvniekiem (1)40 
Pārskats par VAF finansētajiem projektiem 54 
DABA
Latvijas krasts13 
Tā kā piepe uz celma22 
Par čūskām24 
Tauriņi dodas uz siltajām zemēm (5)28 
Kāpas jūras krastā42 
DZEJA
Balss Bābeles nomalē
Amandas Aizpurietes dzeja par jūras tuvumu
38 
Volfganga Vintera deja50 
DARBI
Latviskas receptes ar indisku piegaršu52 
GRĀMATPLAUKTS
«Latvijas Daba» nr.1321 
Kartes48 
Zaļā bibliotēka iesaka49 
TĪMEKLIS
Vides Vēstis iesaka tīmeklī (202)55 
 
Jūras vides pārvalde<BR>cīņā ar naftu
Jūras vides pārvalde
cīņā ar naftu
Tauriņi dodas uz siltajām zemēm
Tauriņi dodas uz siltajām zemēm
Gēnu inženierija - mutantu risks
Gēnu inženierija - mutantu risks