Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

Aivars Rijnieks ar Jāņa Upīša pirms ulmaņlaiku izkapti Litenē.
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 7 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Pļaušanai spēku nevajag

Kristīne Apsīte


Lauku mājas īpašniekam, kas nav paguvis no tēva vai vectēva pārņemt izkapts asināšanas mākslu, šīs zināšanas var tā arī palikt neiegūtas – pārāk maz laukos satiekami vīri, kas zina un vēlas seno mākslu nodot citam. Pērn Latvijas 1. pļaušanas čempionātā Litenē satiku vīrus no dažādiem novadiem. Ko zināja viens, to nebija dzirdējis cits. Litenē ik pļavas stūrī raisījās pieredzes apmaiņa. Visi kā viens apgalvoja, ka laba izkapts pati skrien pa zāli un ar izkapti pļauj nevis ar spēku, bet ar mākslu.


 

Uz veikalu pēc izkapts

Pirmais sasniegums būs, ja atradīsiet saimniecības preču veikalu, kur izkaptis ir patiešām nopērkamas. Ja ir izvēle, tad jāsāk domāt, cik garš darbarīks vajadzīgs. Mūsdienās izkaptis mēra centimetros, bet tautas valodā tās mēra rokās, t.i., ar cik saujām var izmērīt asmeņa garumu. Bērni un sievietes labprātāk gribētu piecroku izkapti ~50 cm garu – vāls būs šaurāks, toties labāk varēs izpļaut zāli ap krūmiem. Vīri, kas gatavojas ar kapināmo laktiņu pār plecu doties pļaut līdzenu pļavu, izvēlēsies septiņroku vai deviņroku izkapti.

Pirms pirkšanas izkapts jāpārbauda. Vispirms jāpārliecinās, ka tā kalta no laba tērauda. Tātad – paņem izkapti divos pirkstos aiz pēdas un piesit asmenim ar nagu, naglu vai kādu citu metāla priekšmetu – kā glāzes saskandinot. Jo dzidrāka skaņa, jo cietāks tērauds. Ja izkapts jūsu pieskandināšanai atbild ar tumšu toni, lieciet labāk nost un meklējiet citu.

Izkapts galu var piesist pie veikala grīdas, ja viņa jums atbild ar dzidru sanoņu, ņemiet ciet. Vispirms gan ar izjūtu uzspiediet uz izkapts pēdas, asmens galu turot uz grīdas, un raugiet, vai asmenis vietumis nemet lokus – tur tērauds ir mīkstāks un ātrāk izstrīķēsies līkums.

Tagad jāpārbauda, vai tērauda sastāvs visa asmeņa garumā ir augstvērtīgs. Uz asmens gala, vidus un sākuma uzlieciet sulīgu siekalu punktiņu un tajā ielieciet uz pusēm pārlauztu sērkociņu kā tādu kāsīti 90o leņķī. Ja kāsītis veras vaļā, tas nozīmē, ka izkapts materiāls nav sevišķi labs.

Ja jau esat atradis sērkociņus, tad nelieciet tos vēl kabatā. Paņemiet divus sērkociņus un ievietojiet izkapts muguriņas locījumā. Ar otro sērkociņu viegli bīdiet uz priekšu pirmo: ja tas lec kā sienāzis, tērauda kausējums nav labs, bet, ja iestumtais sērkociņš laideni slīd – izkapts materiāls ir labs. Šīs gudrības man pastāstīja Jānis Upītis no Skrīveriem.

Un vēl viena gudrība, ko stāstīja Roberts Zeltiņš no Malienas: uzliek sulīgu siekalu punktiņu uz izkapts muguriņas locījuma. Slapjumā ieliek vieglu salmiņu un tad vēro, kā tas uzvedīsies. Ja salmiņš stāv, kā nolikts, izkapts jums nebūs liels palīgs. Bet, ja salmiņš lēnām griežas kā kompasa adatiņa, tad tas liecina, ka šī izkapts kā tāda burvju nūjiņa pati guldīs zāli.

Kad esat atradis īsto izkapti, kas izturēja visas viltīgās pārbaudes, tad nu uz cenu daudz nevajadzētu bolīties. Laba izkapts nereti pārdzīvo pašu pļāvēju un uzticami kalpo viņa bērniem.

Varbūt kādā pažobelē atrodat aiz jumta latiņām aizbāztu vecu izkapti. Ja vien to nav sagrauzusi rūsa, šī izkapts jums būs labu labais palīgs un sveiciens no tiem laikiem, kad ikviens laucinieks prata pļaut, bet veikalos pārdeva izkaptis no lieliska tērauda.

Smirģelēt vai kapināt

Jaunas izkapts asmens ir par biezu, ar strīķēšanu vien jūs neko nepanāksiet. Mūsdienu biezo izkapšu asmeņus Egils Ābols no Raunas iesaka smirģelēt. Smirģelēšanu, tāpat kā kapināšanu, veic no vienas – virspuses.

Lielāka prasme nepieciešama kapinot. To man ierādīja Jānis Upītis no Skrīveriem. Kapināšanas laktiņu iestiprina apmēram metru garā 10 cm diametra egles mietā. Vēl kapināšanai nepieciešams mazs apmēram 5–7 cm garš āmuriņš un izjūta, jo spēka lietošana jāaizmirst. Izkapts asmeni uzliek uz latiņas un ļauj āmuriņam uz izkapts zoba krist ar savu svaru. Un tā lēni, ar izjūtu velk zobu uz sevi visā izkapts garumā.

Ja jāpļauj mīksta zālīte, jūs visu dienu varēsiet izkapti asināt tikai strīķējot, bet, ja dodaties uz ciņainu un brikšņainu pļavu, tad kapināšanas laktiņu ieteicams ņemt līdzi.

Izkapts kāts katram savs

Ir jau redzēti svētdienas pļāvēji, kas, deviņos līkumos sagriezušies, mēģina nokapāt kādu strēķīti zāles ar sev nepiemērotu izkapti. Te vēlreiz jāatgādina, ka izkaptij pa zāli jāslīd bez spēka lietošanas. Tādēļ izkapts kātu cenšas gatavot no viegla koka: egles vai apses koka resgaļa. Vilnis Edvīns Bresis atzina, ka bērza kāts, kaut pasmags, ir ļoti izturīgs. Gatis Osis no Saldus rajona savas izkapts kātu bija iztesis no eglītes, tās zarus izmantojot kā dabīgi veidotus rokturus. Latvijas austrumdaļā lielākoties pļauj ar vienroci: izkaptij ir tikai viens, zemākais rokturis. Vidzemnieki un kurzemnieki vairāk atzīst izkaptis ar diviem rokturiem.

Daudzi galdnieki izkapts rokturus kātā iestiprina, izkaļot kātā caurumus. Stiprinieki parasti šādus kātus ātri vien salauž. Tiem, kas pļauj vairāk ar spēku nekā ar izjūtu, apakšējo rokturi gatavo no aptuvni 35 cm garas mīkstas lazdas maikstes 3 cm diametrā. Vidū to nošķeļ plānāku, apliec ap izkapts kātu un abus galus savelk kopā ar stingru saiti. Ja izkapts maina saimnieku, šādu rokturi vieglāk pabīdīt uz augšu vai uz leju.

Apakšējo rokturi tur ar labo roku, tas novietots pļāvēja gūžas vai nabas augstumā. Kreisās rokas rokturis ir garāks, ar īpašo satveramo daļu. Tas tāpēc, ka lielāku inerci var panākt, atvēzējoties pilnīgi iztaisnojot labo roku. Augšējais rokturis būs īsti vietā, ja stāvus noliktai izkaptij tas ieguls pļāvēja padusē.

Griešana un strīķēšana

Ja gadās iepļaut paresnā atvasē vai trāpīt pa akmeni, izlocīsies izkapts zobs. Kārtīgs pļāvējs uz pļavu ņem līdzi izkapts griežamo – plakanu vīli. Izkapti noliek zemē, pats nometas uz labā ceļgala un izkapts asmeni piespiež pie kreisā ceļgala un prātīgi izgriež negludumu zobā. Pirms izkapts griešanas noteikti uzlieciet brilles – tas, kam kaut reizi acī ielēkusi smalkā dzelzs skaidiņa, mūžam neaizmirsīs pretīgās izjūtas.

Naski pļaujot, izkapts ik pa laikam zaudē asumu. Ja gadās iepļaut kurmju rakumā, tad zobs atkožas momentā. Bez strīķa uz pļavu doties nemaz nav vērts. Izkapts strīķēšana no malas izskatās tīrā bērnu spēlīte. Tomēr gandrīz katrs pļāvājs var palepoties ar rētu rokā, ko ieguvis, neveikli strīķējot izkapti. Izkapts kāts jāpaņem kreisajā padusē un kāta gals stingri jāiespiež zemē. Labajā rokā paņem strīķi un, laižot to paralēli asmenim, strīķē no abām pusēm. Ja strīķēsiet ieslīpi, tad norausiet izkapts zobu, un visi iepriekš veiktie sagatavošanas darbi būs velti.

Te varējāt izlasīt dažas gudrības, ko uzzināju no gudriem vīriem Litenē. Šo to atceros arī no tiem laikiem, kad mana mīļā vecmāmiņa Kriķītis Brantos, nekādi nespēdama mani atturēt no pļaušanas, mācīja, kā bez asinsizliešanas tikt galā ar izkapti.

Joprojām man tumša bilde palikusi izkapts iesiešanas māksla. Ja nu kāds būtu ar mieru to ierādīt, lūdzu, rakstiet. •