Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Karstais telefons - 7226042
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Karsts telefons karstiem zvaniem

Jūsu dzīvesvietas tuvumā tiek izcirsti koki... Blakus jūsu mājai kāds iecerējis uzcelt kārtējo autosstāvvietu... Kā aizsargāt dabu un pašiem sevi? Kam prasīt padomu? Šogad, turpinot jau iepriekšējos gados aizsākto darbu, VAK ir sācis jaunu projektu – vakiešu ideja par sabiedrības līdzdarbību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā visbeidzot ieguvusi konkrētus, reālus apveidus, finansējumu no Sorosa fonda un Vides aizsardzības fonda, kā arī nosaukumu KARSTAIS ZAĻAIS TELEFONS.

Mūsu dziļākā vēlēšanās ir aicināt sabiedrību uz aktīvu rīcību – būt ne tikai novērotājiem, bet arī lēmumu pieņēmējiem, vairāk uzdrošināties darīt pašiem. Cilvēki zvana pa karsto telefonu, un tas nozīmē, ka apkārtējie notikumi viņus satrauc, ka viņi nav palikuši vienaldzīgi pret vides problēmām.

Nereti zvanītājiem ir nepieciešamas dažādas uzziņas, viņi, piemēram, nezina, vai novērotā darbība ir likumīga – ja nav, aktuāls kļūst jautājums: ko darīt? Sarežģītākie jautājumi tiek izskatīti VAK valdē, nereti tam seko arī došanās uz konkrēto vietu, problēmas vispusīga izzināšana un risinājuma meklēšana. Kā liecina mūsu pieredze, cilvēkiem bieži vien netīk zvanīt valsts institūcijām, un viņi lūdz VAK starpniecību attiecīgā jautājuma noskaidrošanā. Iznācis saskarties ar gadījumiem, kad cilvēki, it īpaši laukos, negrib vai drīzāk baidās ar savu parakstu apliecināt protestu pret kādu vietējās pašvaldības rīcību un lūdz to darīt VAK. Šādos gadījumos mēs uzņemamies tādu kā starpnieka funkciju un palīdzam cilvēkiem noskaidrot viņus interesējošus jautājumus. Dažreiz zvanītāju vietā uzņemamies sazināties ar valsts iestādēm un konkrētām amatpersonām.

Galvaspilsētā zināmi neskaitāmi gadījumi, kad benzīntanki uzcelti gluži pie pašiem nama logiem, nekonsultējoties ar mājas iedzīvotājiem. Ne reizi vien esam informējuši cilvēkus, kā rīkoties gadījumos, kad dzīvojamā nama tiešā tuvumā kāds iecerējis izvērst savu biznesu. Mēs izskaidrojam cilvēkiem, kādas ir viņu tiesības, un dodam rīcības plānu. Pirmkārt, ir jāveic būvniecības publiska apspriešana – tas ir obligāts noteikums, ko nosaka likumdošana, bet kas bieži vien netiek ievērots vai tiek veikts ļoti formāli.

Karstais zaļais telefons palīdzējis atrast vājās vietas Latvijas likumdošanā. Piemēram, Latvijā darbojas likums «Par ietekmes uz vidi novērtējumu», bet uz jautājumu: vai valsts amatpersonas vispār vēlas ieklausīties sabiedrības balsī? – atbilde visdrīzāk ir noliedzoša. Vismaz attiecībā uz Rīgu, noteikti.

Lauku pašvaldības ar savu vēlētāju viedokli rēķinās daudz vairāk nekā Rīgas saimnieki. Ja laukos astoņi simti ir pret kāda objekta būvi un tikai daži desmiti par, tad, visticamāk, uzvarēs vairākums. Turpretī Rīgā iedzīvotāju viedokli neviens vērā neņem. Kā piemērs jāmin pazemes autostāvvietas celtniecība Bastejkalnā – šķiet, nebija neviena pilsētnieka, kas to atbalstītu. Bet šī celtne tik un tā ir uzcelta!

Vienīgais, no kā baidās Rīgas domes deputāti, ir vēlēšanas. Šodien daudzas nelikumības vēl notiek ar iepriekšējās domes akceptu. Piemēram, nesaprātīgā koku ciršana Vecrīgā, ko nevarēja apturēt, balstījās uz iepriekšējās Rīgas domes izsniegtajām ciršanas atļaujām. Patīkami, ka ar pašreizējo Rīgas domes Vides komiteju VAK ir izveidojusies visai veiksmīga sadarbība. Kopīgi esam apsekojuši nelegālās atkritumu izgāztuves, kādu Rīgā nav mazums, un meklējuši risinājumu to likvidēšanai.

Zvani, kas pienāk pa karsto telefonu no citām Latvijas vietām, pārsvarā saistīti ar mazo HES celtniecību, aizsargjoslu būvniecību pie ūdenskrātuvēm un mežu nelikumīgu izciršanu. Daudz zvanu šovasar nāca no Gaujas nacionālā parka saistībā ar tur novēroto masveida koku izciršanu.

Reiz piezvanīja sieviete, kuras rīcībā bija divas tonnas burkānu mizu, un viņa nezināja, ko ar tām iesākt. VAK uzzināja, ka Getliņos ir kompostēšanas iekārta, un tā mizu kalni laimīgā kārtā nonāca kompostēšanas iekārtās, nevis vienkārši tika izmesti mežā.

Vidēji desmit zvani dienā – tāda ir karstā zaļā telefona pašreizējā statistika. VAK darbinieki jūs uzklausīs katru darbadienu laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00. Solām, ka iespēju robežās centīsimies palīdzēt ikvienam – ja ne citādi, tad vismaz ar labu vārdu, uzmundrinājumu un zaļu padomu.

 

Elita Kalniņa. VAK referente