Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 6 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides terminu vārdnīca

A

Akvakultūra – ūdensaugu un ūdensdzīvnieku mākslīga audzēšana, lai iegūtu pārtiku un rūpniecības izejvielas.

Anticiklons – augsta atmosfēras spiediena apgabals. Zemes griešanās novirzes ietekmē Ziemeļu puslodē gaiss anticiklonā kustas pulksteņrādītāja virzienā, Dienvidu puslodē – pretēji. Anticiklona nestais laiks ir skaidrs un sauss.

B

Bēgums – periodiski jūras ūdeņu atplūdi krasta zonā.

Biotisks faktors – dzīvās vides faktori, kas ietekmē organismu dzīvotspēju, piemēram, barības apstākļi, konkurence, parazītisms utt.

E

Erozija – ūdens plūsmu radīta iežu daļiņu atdalīšanās un pārvietošanās un vienlaicīga dažu lineāru pazeminājumu (vadziņu, gravu, ieleju) veidošanās. Augsnes erozija – augsnes auglīgākās virskārtas nonese vai noskalošanās.

I

Introducētie koki – koki, kas ieaudzēti ārpus to areāla (dabiskā izplatības vai kultivēšanas apgabala).

L

Latvijas Malakologu biedrība (LMB) – tā apvieno dabas draugus, kurus interesē gliemji un to pētīšana. LMB galvenie mērķi ir veicināt malakoloģijas attīstību Latvijā, propagandēt malakoloģijas sasniegumus un gliemju sugu aizsardzību Latvijā. LMB ir internacionāla organizācija; par tās biedru var kļūt jebkurš Latvijas, kā arī citas valsts pilsonis, kas atzīst biedrības statūtus un vēlas piedalīties tās mērķu realizēšanā. LMB dibināta 1999.gada 25.martā. Kopš 2001.gada maija LMB ir «Unitas Malacologica» (starptautiskas gliemju pētījumu organizācijas) biedre.

M

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK) - kādas vielas maksimāli pieļaujamais daudzums ūdenī, gaisā, augsnē, pārtikas produktos, kas nodrošina vides kvalitāti un dabas līdzsvaru un nav kaitīgs cilvēka veselībai.

P

Parks - 1.Teritorija ar daudzveidīgiem dabas elementiem, celtnēm, ūdeņiem, meža arhitektūras formām. 2.Dažādu aizsargājamu dabas objektu kategorijas.

Populācija - vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo vienu un to pašu teritoriju.

Problēmiskā izglītība - zināšanu un prasmju ieguve par kādu konkrētu vides problēmu, tās analīze un risināšana.

R

Relikti - sugas, populācijas un cenozes, kas kādā apgabalā saglabājušās no agrākiem ģeoloģiskajiem laikmetiem. Latvijā, piemēram, leduslaikmeta relikts ir purva baltirbe, pundurbērzs; atlantiskā laika relikts ir peldošais ezerrieksts, parastā īve, Baltijas efeja u.c.

V

Vides prasmes - spējas profesionāli pielietot iemaņas vides izzināšanai un pārveidošanai: vides pētīšana, problēmu uzstādījumi un risināšana, vērtību noskaidrošana utt.

Z

Zaļā zona - ar mežiem, meža parkiem un ezeriem aizņemta teritorija pilsētā un aiz pilsētas robežām, kas veic aizsardzības, sanitāri higiēniskās funkcijas un kalpo kā iedzīvotāju atpūtas vieta.