Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzvelk Zaļo karogu Ziepniekkalna sākumskolā

Zaļā karoga pacelšana Slokas pamatskolā
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Ekoskola – nākotnes skola


Ekoskolu programma ir visaptverošs vides izglītības modelis, kas iegūst arvien lielāku popularitāti visā pasaulē. Atšķirībā no daudzām citām vides izglītības aktivitātēm skolās šī programma paredz visas mācību iestādes iesaistīšanos zaļajā dzīvē.


Vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības darbu skolā vada Ekopadome, kuras sastāvā ietilpst gan skolotāji, gan arī skolēni, vecāku pārstāvji, pašvaldības darbinieki un skolas saimnieciskās dzīves vadītāji. Liela nozīme tiek piešķirta tieši pašu skolēnu iniciatīvai un aktīvai līdzdalībai visu lēmumu pieņemšanā, kas vienlaikus veicina arī demokrātisku skolas dzīves pieredzi.

Ekoskolu programmu vada starptautiskais Vides izglītības fonds, kurš koordinē arī Zilā karoga, Jauno vides reportieru, «Izzinot mežu» un Zaļās atslēgas programmu. Ekoskolu simbols ir Zaļais karogs, kuru skolas saņem pēc sekmīga darba un starptautisko kritēriju izpildes. Parasti tas ir daudzu gadu darbs, kas ļauj iegūt šo prestižo balvu un starptautiskās ekoskolas vārdu. Pasaulē pašlaik ir 14 tūkstoši ekoskolu. Latvijā šajā programmā ir iesaistījušās 43 skolas un viena pirmsskolas mācību iestāde; Zaļo karogu ir izcīnījušas 11 skolas:

 • Amatas pamatskola
 • Dobeles sākumskola
 • Kurzemītes pamatskola
 • Liepājas Ezerkrasta sākumskola
 • Lutriņu pamatskola
 • 1. Mežvidu pamatskola
 • Rendas pamatskola
 • Robežnieku pamatskola
 • Slokas pamatskola
 • Vestienas pamatskola
 • Ziepniekkalna sākumskola

Mācību gada sākumā tiek izveidota vai atjaunota skolas Ekopadome, kurai skolēni paši izvirza savus pārstāvjus. Septembrī un oktobrī Ekopadomei ir jānovērtē skolas vide, analizējot gan skolas resursu patēriņu, atkritumu ražošanu un to dalītu vākšanu, gan skolas apkārtni, pēc iespējas iesais- tot šajā darbā gan skolas saimnieku, gan arī atbilstošās nozares speciālistus. Pamatojoties uz skolas vides novērtējumu, Ekopadome sagatavo darbības plānu mācību gadam, kuru apspriež arī visās klasēs. Tāpat Ekopadome aptaujā skolēnus un vienojas par skolas vides kodeksu. Mācību gada laikā Ekopadome turpina sanākt uz sēdēm, novērtējot darbības plāna izpildi un vienojoties par darāmajiem darbiem un nepieciešamajām izmaiņām. Būtisks uzdevums ir iesaistīt pēc iespējas plašu sabiedrību eko-skolas aktivitātēs.

Ekoskolas darbs aptver daudzas vides aizsardzības un vides izglītības jomas. Galvenās tēmas ir atkritumi – to daudzuma samazināšana un dalīta vākšana –, ūdens, elektroenerģijas un siltuma taupīšana. Ekoskolas strādā arī pie skolas apkārtējās vides, transporta, veselīga dzīvesveida un klimata pārmaiņu tēmas, izzina mežu un atzīmē vides iezīmju dienas. Skola katru gadu izvēlas vienu no šīm tēmām, veltot tai īpašu vērību un cenšoties panākt uzlabojumus šajā jomā. Arī projektu nedēļas laikā skolēni strādā galvenokārt pie šīs tēmas. Liela vērība tiek veltīta šo tēmu integrācijai mācību saturā – šeit izšķirīga loma ir skolotāju iniciatīvai un apņēmībai pašiem iedziļināties vides jautājumos.

Ekoskolas būtība atklājas galvenokārt visas skolas padarītajā darbā un zaļajā atmosfērā, kas valda skolā, daudz mazāk tā ir atkarīga no skolas atrašanās dabīgā vidē vai dabīga skolas interjera iegādāšanās. Ekopadomes ideju īstenošanai, protams, ir vajadzīgi zināmi līdzekļi, bet pa-rasti arī ar nelielu pašvaldības atbalstu pietiek, lai paveiktu lielāko daļu no iecerēm. Jāatzīmē arī, ka aktīvs ekoskolas darbs vainagojas ar resursu ietaupījumiem – elektrības, ūdens un siltuma patēriņš, kā arī atkritumu daudzums skolā krietni samazinās. Šie ietaupījumi pašvaldībai būtu jāņem vērā un jāpiešķir skolai papildu līdzekļi, piemēram, apkārtnes sakopšanai un labiekārtošanai.

Skolas padarīto darbu mācību gada beigās izvērtē eko-skolas žūrija, kuras sastāvā ietilpst vairāku valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Atkarībā no sekmēm skola var saņemt Latvijas ekoskolas nosaukumu un sertifikātu vai arī Zaļo karogu un starptautiskās ekoskolas vārdu. Šīs balvas skolai katru gadu ir jānopelna no jauna.

Mūsdienās, kad sabiedrības ilgtspējīga attīstība nav tikai moderna iniciatīva, bet gan turpmākās labklājības un pat eksistences pamats, izšķirīga loma ir jaunajai paaudzei un tās attieksmei pret vidi. Ekoskolu beigušie jaunieši noteikti atcerēsies gan to, kā viņi rēķināja parasto un energotaupīgo spuldzīšu enerģijas patēriņu, gan to, kā noteica upītes ūdens kvalitāti pēc tajā sastopamās faunas, gan to, kā pukojās uz klasesbiedriem, kuri plastmasas pudeles bija iemetuši makulatūras konteinerā, gan to, kā pierunāja skolas saimnieku salabot pilošo ūdens krānu.

Ja arī jūsu skolai ir vēlēšanās iesaistīties eko-skolu programmā, jūs esat laipni gaidīti.

Plašāku informāciju varat atrast Vides izglītības fonda mājas lapā http://www.videsfonds.lv vai sazināties ar programmas koordinatoru Ģirtu Strazdiņu, e-pasts: girts@vak.lv. •