Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 2 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Kas dzīvo purvā?


Foto: Uģis Bergmanis

Purvi klāj 4,9% Latvijas teritorijas. No tiem aptuveni 70% ir samērā neskarti un neietekmēti. Pārējie ir tādi, kuros notikusi rakšana kūdras ieguvei vai arī ir izrakti grāvji meža nosusināšanai. Vislielākie augstie purvi atrodami Latvijas austrumu un centrālajā daļā un Ziemeļvidzemē. Pie lielākajiem Latvijas purviem pieder Teiču purvs (platība 19 587 ha), Cenas tīrelis (8983 ha), Ķemeru – Smārdes tīrelis (6192 ha).

Latvijas purvos sastopamas vairāk nekā 80 aizsargājamas augu sugas (43 zemajos purvos, 15 augstajos, 27 pārejas). Visvairāk aizsargājamo sugu ir no orhideju dzimtas (15 sugas) un grīšļu dzimtas (10 sugas). Visvērtīgākie reto sugu ziņā ir bagātie zāļu purvi jeb kalcifilie zāļu purvi.

Purvs ir zemes virsmas nogabals, kam raksturīgs:

  • pastāvīgs vai ilgstošs periodisks mitrums;
  • specifiska augu valsts;
  • kūdras uzkrāšanās.

Purvus iedala:

  • zemajos jeb zāļu purvos;
  • augstajos jeb sūnu purvos;
  • pārejas purvos.

Zemie jeb zāļu purvi

Zemie purvi parasti sastopami upju ielejās, avotu iztekās, ezeru malās – galvenokārt reljefa pazeminājumos, kur satek ūdeņi arī no apkārtnes. Zemajos purvos parasti aug dažādi grīšļi, kā arī citi ziedaugi. Tāpēc zemos purvus sauc arī par zāļu purviem. Sfagnu sūnas, kas ir tik raksturīgas sūnu jeb augstajiem purviem, zāļu purvos vai nu nemaz nav sastopamas, vai arī to ir ļoti maz. Galvenie kūdras veidotāji ir grīšļi.

Augstie jeb sūnu purvi

Augstie purvi parasti veidojušies no zāļu un pārejas purviem. Kūdra krājas, krājas, un pamazām tās slānis kļūst aizvien biezāks. Augi, kas uz tā aug, pamazām paceļas arvien augstāk, jo biezāks kļūst kūdras slānis zem tiem. Pamazām šī kūdra nosprosto augu saikni ar minerālvielas saturošajiem gruntsūdeņiem – šie ūdeņi vairs netiek kūdrai cauri līdz augiem. Vienlaikus samazinās arī virszemes noteces ūdeņu piekļūšana purvam, jo kūdras slānis ir aizpildījis visu ieplaku un pat pacēlies virs tās. •