Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

 

 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 3 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Kur likt sadzīves elektronikas atkritumus?

 

Daudzas elektriskās un elektroniskās iekārtas satur gan cilvēkam, gan dabai kaitīgas vielas, kuras, nonākot vidē, var radīt neatgriezenisku kaitējumu. Šī iemesla dēļ Latvijas tirgū ievestās elektropreces kopš 2005. gada vasaras tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru –, kas norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Katru gadu Latvijā importē aptuveni 25 tūkstošus tonnu elektrisko un elektronisko preču. Visas šīs iekārtas ar laiku nolietojas un neizbēgami kļūst par atkritumiem.

Kas tad ir tik kaitīgs šajās iekārtās un kā tas viss mūs ietekmē?

Elektropreču kaitīgās sastāvdaļas var iedalīt trīs lielās grupās.

1. Freoni. Freoni ir ķīmiski savienojumi, ko pagājušā gadsimta vidū un otrajā pusē plaši izmantoja ledusskapjos un saldētavās kā dzesēšanas šķidrumu. Tie ir viegli iegūstami un lēti. Taču 20. gadsimta 80. gados atklājās kāda ļoti nepatīkama blakusparādība – izrādījās, ka, nonākot brīvā dabā, freoni iztvaiko un ceļas aizvien augstāk atmosfērā, kur noārda ozona slāni, kas Zemi pasargā no saules kaitīgā ultravioletā starojuma. Jāsaka gan, ka kopš 20. gadsimta 90. gadiem saskaņā ar starptautisko Vīnes konvenciju «Par ozona slāņa aizsardzību» freonu lietošana plaša patēriņa precēs ir aizliegta, tādēļ jaunākajos ledusskapju modeļos tos vairs neizmanto.

2. Smagie metāli. Smagie metāli ir elektroniskajā rūpniecībā dažādiem mērķiem plaši izmantoti savienojumi. Vispazīstamākie smagie metāli ir svins, kadmijs un dzīvsudrabs. Šie metāli dažādu savienojumu veidā mums ir visapkārt – kā elektropreču sastāvdaļas televizoros, datoros, dienasgaismas lampās utt. Līdzīgi kā aprakstītajā situācijā ar freonus saturošajiem ledusskapjiem, arī smagos metālus saturošās elektropreces, ja tās tiek nodotas kopā ar sadzīves atkritumiem vai vienkārši izmestas, kur pagadās, meteoroloģisko un citu apstākļu rezultātā pamazām sadalās, un kaitīgās vielas nokļūst vidē, kur tās uzņem augi un dzīvnieki. Visbeidzot – ar piesārņoto ūdeni, pārtiku, augiem un dzīvniekiem – smagos metālus uzņem arī cilvēki.

3. Plastmasas. Gandrīz visas elektropreces satur noteiktu daudzumu plastmasu jeb polimēru. Tās parasti tiek izmantotas preču apvalkos, ietvaros vai citās sastāvdaļās. Lai gan gatavais plastmasas izstrādājums, to pareizi izmantojot, nav kaitīgs nedz cilvēkam, nedz videi, tomēr, ja plastmasu saturošā iekārta vai izstrādājums nokļūst noteiktos apstākļos, piemēram, dedzinot, tā var kļūt ļoti bīstama. Piepilsētas mežos un pļavās bieži vien redzamas pamestas nolietotās elektropreces. Ja šajā vietā izceļas ugunsgrēks, daļēji un nepilnīgi sadeg arī elektropreču plastmasas detaļas. Salīdzinoši zemās degšanas temperatūras dēļ, nepilnīgi sadegot, no polimēriem, kas satur dažādas piedevas (piemēram, hloru, kas ir atrodams PVC loga rāmju atgriezumos, elektropreču izolācijas materiālos), izdalās kaitīgas un bīstami indīgas vielas, piemēram, dioksīni. Kopumā plastmasas preču bīstamību apkārtējai videi nosaka to sastāvā esošās piedevas, kas savu negatīvo efektu dod šo preču noārdīšanās, piemēram, degšanas, procesā.

Ko tad iesākt ar nolietotajām elektroniskajām iekārtām?

Ir divas iespējas.

1. Nodot izplatītājam. Kopš 2005. gada 13. augusta ir spēkā kārtība, ka jebkuram elektropreču ražotājam vai izplatītājam no iedzīvotāja jāpieņem tādas pašas vai līdzīgas iekārtas, kādas šis uzņēmums ražo vai izplata, gadījumā, ja persona nododamās preces vietā iegādājusies jaunu. Tas nozīmē, ka būtībā jebkura privātpersona, iegādājoties jaunu iekārtu, uz veikalu var ņemt līdzi tādas pašas vai līdzīgas vecās elektropreces un nodot tās bez atsevišķas samaksas. No nevajadzīgās elektroniskās iekārtas nodošanas brīža par tās tālāku apsaimniekošanu un pārstrādi ir atbildīgs izplatītājs.

2. Nodot speciālos savākšanas punktos. Ja nolietotās elektropreces vietā nevēlamies pirkt jaunu, to iespējams bez maksas atstāt šim nolūkam īpaši paredzētos savākšanas punktos (Rīgā – pie tirdzniecības centriem «Alfa», «Spice» un «Mols»).

Pozitīvi, ka bīstamo atkritumu apsaimniekotāja AS «BAO» ir sākusi darbu pie Latvijā pirmās nolietoto ledusskapju pārstrādes līnijas ierīkošanas Tukuma rajonā. Plānots, ka pārstrādes iekārta sāks darboties jau pavasarī!

Pateicamies par sadarbību SIA «Latvijas Elektrotehnikas apsaimniekošana» un AS «BAO» šī materiāla tapšanā!

Kur nodot vecās elektropreces?

Informācija par nodošanas punktiem Rīgā un visā Latvijā meklējama http://www.3e.lv •