Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 2 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Aicina ziņot par gājputnu atlidošanu

 

Reizē ar pavasari atgriežas gājputni. Kā liecina ornitologu novērojumi, pa kādam agrīnam putnam – lauku cīrulim vai mājas strazdam – Latvijā parasti redzams jau marta sākumā, tomēr lielākā daļa putnu atgriežas vēlāk, divos «paņēmienos». Marta beigās un aprīļa sākumā atlido agrās sugas, piemēram, ķīvītes, baltie stārķi un baltās cielavas, aprīļa beigās un maija sākumā – vēlie putni, piemēram, bezdelīgas, dzeguzes un svīres.

Pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības ziņām, pērn pavasaris, tāpat kā gājputni, atnāca vēlu – tas bijis otrs vēlākais gājputnu atgriešanās gads pēdējo 11 gadu laikā.

Lai gan pirmie lauku cīruļi pērn tika novēroti 9. martā, lielākā daļa agro gājputnu – lauku cīruļi un mājas strazdi – ieradās 29.-30. martā. Pirmā dzērve 2006. gadā reģistrēta jau 10. martā, bet lielākā daļa atgriezās laikā no 28. marta līdz 3. aprīlim. Atšķirībā no citiem gadiem pirmā ķīvīte manīta tikai 22. martā. Caurmērā visā Latvijā ķīvītes atgriezās 1. aprīlī. Baltajiem stārķiem un baltajām cielavām pavasara atgriešanās paradumi pēdējo gadu laikā nav mainījušies – 2006. gadā tie atlidoja attiecīgi 5. un 6. aprīlī. Arī vēlās sugas – bezdelīgas un dzeguzes – atgriezās līdzīgi kā iepriekšējos gados. Pirmās bezdelīgas manītas jau aprīļa sākumā. Atgriešanās notikusi vienmērīgi, maksimumu sasniedzot 23. un 24. aprīlī. Savukārt visvairāk dzegužu novērots 3. un 4. maijā.

Gājputnu atgriešanās pētījumus ornitologi veic kopš 1996. gada, apkopojot un analizējot iedzīvotāju sniegtās ziņas par agrākajiem putnu novērojumiem. Iegūtos datus salīdzina ar iepriekšējo gadu datiem, lai iegūtu informāciju par pārmaiņām putnu migrācijā, kas notiek, piemēram, globālās sasilšanas ietekmē.

Aicinām arī jūs ziņot par gājputnu atlidošanu! To iespējams izdarīt gan interneta lapā http://www.lob.lv, gan aizpildot šeit pievienoto anketu un vasaras sākumā nosūtot to Latvijas Ornitoloģijas biedrībai: a.k. 1010, Rīga-50, LV-1050.

Bērni visā Eiropā iesaistās starptautiskā gājputnu reģistrācijas projektā «Dzīvais pavasaris»

Kopš pagājušā gada skolotāji un skolēni visā Eiropā piedalās gājputnu atgriešanās pētījumā «Dzīvais pavasaris» («Spring Alive»). Piedalīties ir pavisam vienkārši: jānovēro četru pavasara vēstnešu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres un dzeguzes – atgriešanās Latvijā un par saviem novērojumiem jāziņo internetā: http://www.springalive.net. Lai gan programma ir starptautiska, mājaslapā visa informācija pieejama arī latviešu valodā!

Šo tieši bērniem paredzēto programmu koordinē starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība «BirdLife International», ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Programmas mērķis ir iegūt informāciju par migrējošo putnu atgriešanās gaitu Eiropā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina skolotājus, skolēnus un ģimenes ar bērniem iesaistīties šajā starptautiskajā pētījumā – interneta lapā www.springalive.net jūs atradīsit plašāku informāciju par programmu un putniem. •