Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

 

 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

«Ragn-Sells» konsultē:
Pirmie soļi atkritumu šķirošanā


Dažādu informatīvu kampaņu rezultātā arvien vairāk ļaužu saprot, ka atkritumu šķirošana ir laba un vajadzīga lieta – tā iespējams mazināt kaitējumu videi un taupīt dārgos dabas resursus.

Taču no izpratnes līdz reālai darīšanai pagaidām tiek tikai retais. Tam iemesls ir ne tikai attiecīgu konteineru dalītiem atkritumiem trūkums pagalmā, bet arī cilvēka dabiskā pretreakcija uz jebkādām pārmaiņām ikdienas dzīves rutīnā.


Šoreiz vairāk par to, kā sākt šķirot atkritumus mājās vai darbavietā ar minimāliem ieguldījumiem «infrastruktūrā» un iespējami mazākām neērtībām ikdienas dzīvē. Ceram, ka šeit aprakstītie piemēri kādam dos iedvesmu sākt šķirot atkritumus jau šodien.

  • Izlemjot savās mājās sākt atkritumu šķirošanu, ir vērts padomāt par tradicionālā virtuves atkritumu spaiņa nomaiņu pret 2-3 mazākiem kantainas formas kontei- neriem dažādu veidu atkritumiem: papīram, stiklam, jauktajiem atkritumiem. Kantainie konteineri ļaus racionālāk izmantot vietu, turklāt, tā kā tiek veikta at - kritumu šķirošana, katrā konteinerā atkritumu būs proporcionāli mazāk.
  • Šķirošanu var padarīt par ieradumu, sākot šķirot kaut vai tikai vienu atkritumu veidu, piemēram, papīru vai stiklu. Papīra šķirošanai (ar noteikumu, ka tas ir tīrs, bez piejaukumiem, nesasmērēts) mājās ērti var izman tot iepirkumu papīra maisu vai kartona kasti. Šādu maisu vai kasti var novietot arī priekšnamā (vai dzīvojamās telpās), jo saturs neradīs nepatīkamu aromātu un neizskatīsies neestētiski. Turklāt papīra turza var būt ļoti parocīga – kad tā pilna, to vienkārši paņem un iznes.
  • Tāpat kā papīram, arī stiklam (pudeles, burciņas u.c. tīri stikla taras izstrādājumi) var izmantot stingru iepirkumu maisu no papīra vai kartona kastes. Vienīgais ieteikums, sākot šķirot stiklu: tukšo taru pēc satura izlietošanas vēlams izskalot, lai mājās ar laiku neveidotos nepatīkams aromāts.
  • Birojā visērtāk sākt ar papīra šķirošanu. Ierosiniet kolēģiem sākt eksperimentu – ieviest kopīgu konteineru izlietotajam biroja papīram, laikrakstiem un žurnāliem, lai aplēstu, cik daudz papīra jūsu birojā katru nedēļu nonāk atkritumos. Šim nolūkam iespējams izmantot tās pašas kartona kastes, kur iepakots biroja papīrs. Ja zem rakstāmgalda ir pietiekami daudz vietas, katrs darbinieks bez tradicionālā atkritumu groza var ieviest pats savu papīra atkritumu «konteineru». Tas dos vēl labāku priekšstatu, cik daudz mēs katrs ikdienā izlietojam papīru un vai tiešām vienmēr lietderīgi.

Atkritumu šķirošanu mēģiniet uztvert nevis kā apgrūtinājumu, bet kā interesantu eksperimentu ar saviem patērētāja ieradumiem. Rezultātā – savas patērētāja uzvedības izvērtēšana un gandarījums par pārstrādei nodotajiem atkritumiem, kas atgriezīsies ekonomiskajā apritē otrreizējo izejvielu veidā.

SIA «Ragn-Sells» ir starptautiska atkritumu apsaimniekošanas un vides risinājumu kompānija, kuras pirmsākumi meklējami 19. gs. Zviedrijā dibinātajā Sellbergu ģimenes uzņēmumā. Latvijā «Ragn-Sells» darbojas kopš 2005. gada. Atkritumu šķirošana to rašanās vietā, atskaites par apsaimniekotajiem atkritumiem un konsultācijas vides prasību ieviešanā – tā ir neatņemama «Ragn-Sells» servisa daļa. Kompānijas piedāvāto pakalpojumu klāstā ir ne tikai sadzīves un rūpniecisko atkritumu savākšana, bet arī individuālas specializētas pakalpojumu paketes ražotnēm, birojiem un pašvaldībām.

Mēs mainīsim jūsu priekšstatus par atkritumu apsaimniekošanu

SIA «Ragn-Sells»
Bezmaksas tālrunis: 8000288
http://www.ragnsells.lv