Piecas senas Rīgas pērles

Gatis Pāvils; autora foto