RSU Vides modelēšanas centrs

Maija Eglīte, RSU profesore
Andris Maurāns, SIA «PSI Grupa» valdes priekšsēdētājs

2008. gada rudenī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) tika nodibināta jauna struktūrvienība – Vides modelēšanas centrs. Centra izveides mērķis – sniegt jaunajiem vides veselības speciālistiem zināšanas un prasmes par saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi datormodelēšanas iespējām un tālāk noteikt vides kvalitātes rādītāju ietekmi uz cilvēku veselību. Šīs zināšanas jaunajiem speciālistiem ir vitāli nepieciešamas, jo viņi būs tie, kuri tuvākajā nākotnē valsts un pašvaldību iestādēs pieņems atbildīgus lēmumus par vai pret kādu no uzņēmēju ierosinātajām aktivitātēm.

Par iespēju izveidot šādu Vides modelēšanas centru jāpateicas saņemtajam finansiālajam atbalstam no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību. Projekta īstenošanā kā partneri piedalās RSU Darba drošības un vides veselības institūts un SIA «PSI Grupa». RSU Darba drošības un vides veselības institūts ir izstrādājis un uztur sabiedrības veselības speciālistu apmācību programmu, savukārt SIA «PSI Grupa» darbiniekiem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze dažādu vides modelēšanas jautājumu risināšanā.

Projekta realizācijas gaitā tiks izremontētas un atbilstoši aprīkotas RSU Vides modelēšanas centra telpas, iepirkta nepieciešamā datortehnika un prezentācijas tehnika, bet pats galvenais — tiks iegādātas labākās vides piesārņojuma izplatības modelēšanas datorprogrammas. Tādējādi studentiem būs iespēja pašiem veikt gaisa piesārņojuma, virsūdeņu un gruntsūdeņu piesārņojuma izplatības modelēšanu, kā arī sastādīt trokšņa kartes.

Projekta gaitā paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

  • centra izveide un aprīkošana;
  • datortehnikas un programmatūras iegāde;
  • speciālistu apmācības;
  • studentu, valsts un pašvaldības darbinieku mācību programmu izstrāde;
  • studentu, valsts un pašvaldības darbinieku apmācības.

Visas projektā paredzētās aktivitātes plānots realizēt līdz 2011. gadam, taču ar to šis projekts nebeigsies. Izveidotais Vides modelēšanas centrs turpinās vides veselības speciālistu apmācību un piedāvās apgūt vides modelēšanas zināšanas arī citu specialitāšu studentiem. Uzkrājot pieredzi, centra speciālisti nākotnē varēs sniegt konsultācijas valsts un pašvaldību iestādēm par Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu projektu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu. •